Komunikaty prasowe

AVIO AERO i włoskie uniwersytety łączą siły w zakresie badań – uruchomienie modelu „Społeczność Rozwoju technologii”

27.10.2016

Rivalta di Torino (Włochy), 28 października 2016. Dziś w obecności Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Rozwoju, Stefania Giannini, Avio Aero, firma GE Aviation, odpowiedzialna za projektowanie, produkcję oraz serwisowanie silników lotniczych zaprezentowała program „Społeczność Rozwoju Technologii”. Jest to innowacyjny model partnerstwa grupy uniwersytetów, które przez ponad 20 ostatnich lat ściśle współpracowały z naszą firmą w ramach badań i rozwoju. Są to uniwersytety, których specjalistyczna wiedza i doświadczenie są jedną z najważniejszych wartości decydujących o sprostaniu technologicznym wyzwaniom jutra w dziedzinie lotnictwa: Politechniki w Bari, Mediolanie i Turynie oraz uniwersytety we Florencji, Genui, Pisa i Salento.

Jeszcze w latach 90-tych, Avio Aero rozpoczęło opracowywanie nowych technologii oparte o wysoce innowacyjny model: sieć uniwersytetów i małych / średnich firm (obecnie sieć obejmuje ok. 20 uniwersytetów i 40 firm tego typu). Ten model umożliwił firmie uzyskanie przewagi nad międzynarodową konkurencją w dziedzinie wytwarzania przekładni mechanicznych i turbin oraz, w ostatnim czasie, umożliwił rozpoczęcie opracowywania całych układów napędowych.

Program „Społeczność Rozwoju Technologii” to kolejny krok oparty o ten model, a kulminacją programu było utworzenie dziewięciu społeczności technologicznych skoncentrowanych na określonych zagadnieniach techniczno-naukowych. Koordynacją prac każdej z tych społeczności zajmuje się Avio Aero. Oznacza to, że badacze i technicy z różnych uniwersytetów i firm współpracują ze sobą w celu utworzenia wspólnego, długofalowego planu naukowego na bazie którego utworzone zostaną rzeczywiste możliwości rozwoju przemysłowego. Taki rodzaj działania stymuluje współpracę pomiędzy przemysłem i uniwersytetami przy jednoczesnym zachęcaniu do dzielenia się wiedzą wewnątrz świata akademickiego, a w szczególności pomiędzy wydziałami różnych uniwersytetów. Oczywiście innowacje wymagają nowych pomysłów i technologii, ale równie ważne są nowe formy współpracy przyspieszające postępy i zachęcające do integracji doskonałości i wiedzy.

Dodatkowo, dzięki tym społecznościom, Avio Aero wnosi swój wkład do działań akademickich oraz oferuje praktyczne zastosowanie niektórych badań (np. prac dyplomowych, doświadczenia w szkoleniu, zakresu studiów doktoranckich) udostępniając studentom możliwości lepszego zrozumienia rynku pracy.

Wreszcie, ten model będzie przydatny nie tylko do przyszłej konsolidacji już nabytego doświadczenia i doskonałości naukowej, ale również do przyspieszenia procesów innowacyjności co jest kluczowe dla zachowania przez Avio Aero pozycji lidera w zakresie technologicznym i wytwórczym.

„Te porozumienie doskonale odzwierciedla politykę rządu w zakresie szkolenia i badań – powiedziała Minister Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Rozwoju, Stefania Giannini. Cel jest cały czas taki sam: przejście od tradycyjnego modelu współpracy B2B pomiędzy uniwersytetami i firmami, których celem jest wymiana umiejętności do pełnozakresowego modelu sieciowego umożliwiającego realny dialog pomiędzy ludźmi przekazującymi wiedzę i producentami.” To porozumienie „reprezentuje wzorowy przykład zintegrowanego szkolenia, które staje się coraz ważniejsze dla rozwoju włoskich systemów krajowych i Rząd ocenia je bardzo pozytywnie” dodała Minister. „Usilnie starami się wprowadzać innowacje do systemu edukacyjnego i szkoleniowego, rozpoczynając te procesu już od szkół podstawowych dzięki planom cyfryzacji uruchomionym już ponad rok temu. Musimy przejrzeć wszystkie poziomy nauczania, a w szczególności te na 3 poziomie, czyli w średnich szkołach technicznych. Jest to konieczne ponieważ uważamy, że liczba uczniów w ciągu kolejnych 3 lat podwoi się w tych szkołach wzrastając z 5000 do 10 000. Na zakończenie, bazując na tych samych celach i zintegrowanym systemie pracy, współpraca pomiędzy uniwersytetami i działami badawczymi musi się poszerzać." 

„Mówiąc o modelu Przemysł 4.0 w zakresie produkcji i pamiętając że żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej chciałbym myśleć o tym modelu partnerskim, jak o Ewolucji 4.0 w sposobie współpracy z uniwersytetami, czyli o najważniejszym owocu naszego pionierskiego podejścia, zainicjowanego wiele lat temu" stwierdził Riccardo Procacci, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Avio Aero. „Sposób w jaki opracowujemy innowacje musi z konieczności ewoluować z taką samą prędkością, z jaką zmienia się otaczający nas świat: z tego powodu wzmocnienie więzi pomiędzy uniwersytetami i światem korporacyjnym jest tak ważne dla przyszłych badań. Oznacza to również, że musimy dać studentom więcej możliwości obycia się i zdobycia doświadczenia w pracy z innowacyjnymi rozwiązaniami w terenie tak, aby znacznie wcześniej zdobyli wiedzę na temat aktualnego rynku pracy.”

INFORMACJE na temat Avio Aero

 Avio Aero to marka GE Aviation odpowiedzialna za projektowanie, produkcję i serwisowanie układów napędowych wykorzystywanych w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym. Jest to centrum doskonałości całej grupy General Electric w zakresie przekładni mechanicznych i turbin niskociśnieniowych. Firma zatrudnia ponad 4200 pracowników, a jej siedziby główne znajdują się w Rivalta di Torino, gdzie znajduje się również największy zakład produkcyjny firmy. Pozostałe, najważniejsze zakłady są zlokalizowane w Brindisi i Pomigliano d'Arco (Neapol). Jeżeli chodzi o zagranicę, firma posiada również zakład i centrum testujące w Polsce. Firma przez ponad wiek działalności (rok zał. 1908) przezwyciężyła wiele wyzwań technologicznych. Ciągłe inwestycje w badania i rozwój oraz spójna sieć powiązań z wiodącymi uniwersytetami i międzynarodowymi centrami badawczymi umożliwiły Avio Aero osiągnięcie technologicznej i produkcyjnej doskonałości, uznanej na całym świecie: osiągnięcie to było możliwe dzięki współpracy z kluczowymi firmami działającymi na globalnym rynku lotniczym.

 

DANE KONTAKTOWE

Dyrektor ds. kontaktu z mediami

Michele Laterza

+39.011.0084412

+39 334 6942913

michele.laterza@avioaero.it 

www.avioaero.com