Pracujte s námi

Inkluze

scroll for more scroll down

Rozhodli jsme se být inkluzivní

Díky inkluzi se můžeme svobodně odlišovat. Naše komunity nám pomáhají zajišťovat, podporovat a posilovat rozmanitost – nejlepší hnací sílu inovací 

Pokud je rozmanitost faktem, inkluze je volbou. A my jsme se rozhodli být inkluzivní, protože chceme být především svobodní. Svobodně se lišit pohlavím, postižením, kulturou, ale také zkušenostmi, dovednostmi a způsobem myšlení. Jsme komunita otevřená přijímat to, co nás odlišuje, protože to, co nás spojuje, je komunita sama. Tímto způsobem se díváme daleko dopředu, zažíváme a dosahujeme cílů dříve než ostatní, stejně jako jsme to udělali s doplňkovou výrobou. Rozmanitost je motorem našich inovací, pohání nás k dosahování nových výsledků, ale především každého z nás denně kulturně obohacuje. Její síla nám pomáhá vytvářet nejen spravedlivější a inkluzivnější prostředí, ale také realitu, v níž každý může růst ve své jedinečnosti, jež je tím nejcennějším darem, který máme. Je to koloběh, který určuje tempo našich dnů ve společnosti Avio Aero a který jsme se v posledních letech rozhodli stále více podporovat, až vznikla naše Rada pro inkluzi a diverzitu (I&D), vytvořená za účelem trvale rostoucí podpory inkluze rozmanitosti a jejího vzájemného působení uvnitř i vně naší společnosti. To je cesta, kterou jsme se rozhodli jít, abychom i nadále psali nejvýznamnější stránky leteckého průmyslu zítřka.

PRACUJTE S NÁMI

Naše komunity

  • Síť pro ženySíť pro ženy
    SPOLEČNĚ MŮŽEME NĚCO ZMĚNIT!

    Síť pro ženySíť pro ženy

    Přilákat a ocenit talentované odbornice a podporovat jejich profesní rozvoj

Item 1 of 5
SDÍLENÍ NAŠEHO POSLÁNÍ

Se skvělými partnery

Valore D

Valore D

Valore D je první sdružení firem v Itálii, které se již deset let zaměřuje na genderovou vyváženost a inkluzivní kulturu v organizacích a v naší zemi.

STEM by Women

STEM by Women

STEM by Women je nestranické, nenáboženské sdružení s demokratickou a neziskovou strukturou s občanskými, solidárními a společensky prospěšnými cíli.

Parks – Liberi e Uguali

Parks – Liberi e Uguali

PARKS liberi e uguali je sdružení, které vzniklo s cílem pomoci členským společnostem pochopit a maximalizovat obchodní potenciál spojený s rozvojem strategií a osvědčených postupů respektujících rozmanitost.

ForAll

ForAll

ForAll is an association aiming at creating and enhancing awareness in all associated companies and their suppliers, from multinational companies to small and medium enterprises, on the importance of Diversity, Equity & Inclusion in the workplace

NOVINKY Z ČASOPISU ABOUT

Naše příběhy

STEM is wonder!

Read the article

STEM from customer to customer

Read the article

What a STEM team!

Read the article