PRACUJ Z NAMI

INKLUZJA

scroll for more scroll down

Inkluzja to nasz wybór

W Avio Aero inkluzja jest tematem biznesowym: spotkanie różnych doświadczeń, inteligencji i wrażliwości jest prawdziwym kluczem do innowacji, na którym firma opiera swoją codzienną działalność, aby nadal być pionierem na swoim rynku. Inkluzja czyni nas wolnymi, a nasze społeczności pomagają nam zapewnić, promować i wzmacniać różnorodność, najlepszą siłę napędową innowacji.

Jeśli różnorodność jest faktem, kultura bez wykluczania jest wyborem. My zdecydowaliśmy się nie wykluczać nikogo, ponieważ przede wszystkim chcemy czuć się swobodnie. Swobodnie różniąc się od siebie płcią, będąc niepełnosprawni, odmiennej kultury, ale również posiadając różne doświadczenie, kompetencje i sposoby myślenia. Jesteśmy społecznością otwartą na to, co nas wyróżnia, ponieważ to, co nas łączy, tworzy społeczność. W ten sposób patrzymy daleko w przyszłość, osiągamy cele przed innymi, przykładem może być tu wytwarzanie przyrostowe. Różnorodność jest motorem naszej innowacji, prowadzi nas do osiągania nowych wyników, ale przede wszystkim sprawia, że każdy z nas, dzień po dniu, jest bogatszy kulturowo. Ta siła pomaga nam tworzyć nie tylko bardziej sprawiedliwe i otwarte środowisko, ale rzeczywistość, w której każdy może się rozwijać się w niepowtarzalny sposób, rzeczywistość, która jest najcenniejszym darem, jaki mamy. Kultura bez wykluczeń wyznacza tempo naszych dni w Avio Aero. Zdecydowaliśmy się rozwijać takie podejście w przeciągu ostatnich lat, aż dotarliśmy do momentu utworzenia się grupy Diversity & Inclusion (D&I) Council, stworzonej po to, aby promować coraz większy zakres różnorodności oraz zachęcać do współpracy wewnątrz i na zewnątrz firmy. To droga, którą zdecydowaliśmy się podążać, aby zapisać się na najważniejszych stronach w historii jutrzejszego przemysłu lotniczego.

PRACUJ Z NAMI

Nasze grupy społeczne

  • Women’s network
    WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ RÓZNICĘ!

    Women’s network

    Przyciaga i docenia utalentowanych profesjonalistów, promując ich rozwój zawodowy

Item 1 of 5
DZIELENIE SIĘ NASZĄ MISJĄ

Z partnerami

Valore D

Valore D

Valore D jest pierwszym stowarzyszeniem firm we Włoszech, które od dziesięciu lat koncentruje się na równowadze płci i kulturze integracyjnej w organizacjach i w naszym kraju

STEM by Women

STEM by Women

STEM to niepartyjne, nie-wyznaniowe stowarzyszenie o demokratycznej i niedochodowej strukturze z celami obywatelskimi, solidarnościowymi i użyteczności społecznej.

Parks – Liberi e Uguali

Parks – Liberi e Uguali

PARKI liberi e uguali to stowarzyszenie stworzone, aby pomóc firmom członkowskim zrozumieć i zmaksymalizować potencjał biznesowy związany z rozwojem strategii i dobrych praktyk, które szanują różnorodność.

ForAll

ForAll

ForAll to stowarzyszenie mające na celu tworzenie i zwiększanie świadomości wśród wszystkich stowarzyszonych firm i ich dostawców, od międzynarodowych firm po małe i średnie przedsiębiorstwa, na temat znaczenia różnorodności, równości i integracji w miejscu pracy

Najnowsze wiadomości z magazynu About

Nasze historie

STEM from customer to customer

Read the article

STEM is wonder!

Read the article

What a STEM team!

Read the article