PRACUJ Z NAMI

INKLUZJA

scroll for more

Inkluzja to nasz wybór

W Avio Aero inkluzja jest tematem biznesowym: spotkanie różnych doświadczeń, inteligencji i wrażliwości jest prawdziwym kluczem do innowacji, na którym firma opiera swoją codzienną działalność, aby nadal być pionierem na swoim rynku. Inkluzja czyni nas wolnymi, a nasze społeczności pomagają nam zapewnić, promować i wzmacniać różnorodność, najlepszą siłę napędową innowacji.

Jeśli różnorodność jest faktem, kultura bez wykluczania jest wyborem. My zdecydowaliśmy się nie wykluczać nikogo, ponieważ przede wszystkim chcemy czuć się swobodnie. Swobodnie różniąc się od siebie płcią, będąc niepełnosprawni, odmiennej kultury, ale również posiadając różne doświadczenie, kompetencje i sposoby myślenia. Jesteśmy społecznością otwartą na to, co nas wyróżnia, ponieważ to, co nas łączy, tworzy społeczność. W ten sposób patrzymy daleko w przyszłość, osiągamy cele przed innymi, przykładem może być tu wytwarzanie przyrostowe. Różnorodność jest motorem naszej innowacji, prowadzi nas do osiągania nowych wyników, ale przede wszystkim sprawia, że każdy z nas, dzień po dniu, jest bogatszy kulturowo. Ta siła pomaga nam tworzyć nie tylko bardziej sprawiedliwe i otwarte środowisko, ale rzeczywistość, w której każdy może się rozwijać się w niepowtarzalny sposób, rzeczywistość, która jest najcenniejszym darem, jaki mamy. Kultura bez wykluczeń wyznacza tempo naszych dni w Avio Aero. Zdecydowaliśmy się rozwijać takie podejście w przeciągu ostatnich lat, aż dotarliśmy do momentu utworzenia się grupy Diversity & Inclusion (D&I) Council, stworzonej po to, aby promować coraz większy zakres różnorodno&