Nasza firma

Kadra Zarządzająca

scroll for more

#LeadershipTeam

Kierownictwo Avio Aero kieruje różnymi zespołami w celu wypracowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla przyszłości lotnictwa.

Riccardo Procacci

Avio Aero CEO & General Manager
GE Additive CEO

Riccardo piastuje stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego Avio Aero od 2013 roku. 

W General Electric Company pracuje już 24 lata i w tym czasie pełnił międzynarodowe funkcje we Włoszech, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Indiach w obszarze przemysłu naftowo-gazowego oraz lotnictwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu związanemu z technologią wytwarzania przyrostowego opracowaną w Avio Aero, w maju 2020 roku został również mianowany na stanowisko Prezesa GE Additive. 

Riccardo uzyskał tytuł magistra inżynierii mechanicznej oraz doktorat w dziedzinie maszyn wirnikowych na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. 

Giorgio Abrate

Avio Aero Engineering Vice President

Giorgio Abrate

Avio Aero Engineering Vice President

Giorgio jest wiceprezesem Avio Aero Engineering od 2012 roku. 

Dołączył do Avio Aero – w tamtym czasie Fiat Aviazione – w 1988 roku jako inżynier kontroli.  

Po zdobyciu szlifów w zakresie produktów i technologii w Pionie Inżynierii przeszedł do Zarządzania Produktami. Kierował również Działem Strategii i Rozwoju Biznesu, a następnie został członkiem Zarządu małego oddziału Avio Aero skoncentrowanego na innowacyjnych technologiach i był obecny przy pierwszych doświadczeniach Avio Aero w dziedzinie wytwarzania przyrostowego. 

Giorgio posiada tytuł magistra inżynierii Politechniki Turyńskiej. 

Vito Alfarano

Avio Aero Global Supply Chain General Manager