INNOWACJE

WARSZTATY I WSPÓLNE PROJEKTY

scroll for more scroll down

Młode talenty nastawione na przyszłość lotnictwa

Badania i rozwój produktów i usług lotniczych przyszłości rozpoczynają się tam, gdzie młode talenty mogą współpracować z uznanymi specjalistami, mając do dyspozycji odpowiednie obiekty i wyposażenie: bezpośrednio na kampusach uniwersyteckich lub w środowisku bogatym w technologie. I to właśnie stało się na wszystkich naszych warsztatach.

INNOWACJE

WARSZTATY

Apulia Repair Development Center for Additive Repairs logo

Apulia Repair Development Center for Additive Repairs

Partnerstwo z Politechniką w Bari
Avio Aero i Politechnika w Bari zainaugurowały „Apulia Repair Development Centre for Additive Repair Repairs”, laboratorium stworzone dla ekspertów, badaczy i młodych studentów, którego misją jest opracowywanie innowacyjnych procedur naprawczych komponentów silników lotniczych z wykorzystaniem technologii opartych na systemach depozycji laserowej i zimnego natrysku. W laboratorium tym są identyfikowane, opracowywane i testowane innowacyjne procesy naprawcze. Po fazie rozwoju te procesy naprawcze mogą być realizowane w głównych stacjach naprawczych znajdujących się w zakładach Avio Aero, w tym w zakładzie w Brindisi przeznaczonym do montażu i serwisowania silników lotniczych.
video
ComHeat-Lab logo

ComHeat-Lab

Partnerstwo z Uniwersytetem we Florencji
Avio Aero i Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu we Florencji (UniFI) stworzyły wspólne laboratorium o nazwie „ComHeat-Lab” (Combustion & Heat Transfer Laboratory). Celem jest wspieranie rozwoju technologicznego w sektorach spalania, wymiany ciepła i płynów stosowanych w komorach spalania i turbinach silników lotniczych.
EFB - Energy Factory Bari logo

EFB - Energy Factory Bari

Partnerstwo z Politechniką w Bari
Avio Aero oraz Politechnika w Bari stworzyły zintegrowane multidyscyplinarne laboratorium „Energy Factory Bari” (EFB), którego zadaniem jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w sektorze lotniczym i energetycznym. Laboratorium znajduje się na terenie kampusu uniwersyteckiego w Bari. Obszary badawcze obejmują szybkobieżne maszyny elektryczne, przetwornice wysokiej częstotliwości, systemy sterowania i projektowanie samych maszyn.
Polonia Aero logo

Polonia Aero

Projekt łączący przedstawicieli nauki polskiej i przemysłu lotniczego
go to website
TAL - Turin Additive Laboratory logo

TAL - Turin Additive Laboratory

Partnerstwo z Politechniką w Turynie
Umowa partnerska pomiędzy Avio Aero a Politechniką Turyńską przyczyniła się również do utworzenia Turin Additive Lab (TAL). Laboratorium to stanowi fundament pod długoterminową współpracę w kwestiach strategicznych dla przemysłu lotniczego. W ramach kampusu Avio Aero i uczelnia dzielą się najbardziej zaawansowanymi scenariuszami technologicznymi, definiując wspólnie priorytety badawcze w dziedzinie produkcji addytywnej w świecie lotniczym.
video
INNOWACJE

WSPÓLNE PROJEKTY

POR FESR

Umowa z regionem Piemont

Project n. F/040007/00/X31 - CUP: B68I15000100008

“Technologies maturation and development for integration of a Turboprop Aircraft Engine system”

Achieved thanks to co-financing

Of the POR FESR Piedmont 2014-2020 ASSE I – Action I.1b.1

With the project proposal, Avio Aero intends to develop innovative technologies, know-how and skills for advanced engine architectures. The total investment for Avio Aero is around 38M€ in 4 years of activities.

Taking in consideration the next generation Small Turboprop architecture, the goal of the project is to make a step change in engine performance reducing economic and environmental impacts.

The main guidelines of the project are:

 • Engine system integration with part count reduction using Additive Manufacturing technology
 • Advance aero and thermal design of Power Turbine
 • Ultra-compact combustor
 • Control System development
 • GBX in Additive Manufacturing with the achievement of the first engine certification.

ll these goals have as aim:

 • The reduction of fuel consumption and operating costs of the propulsion system
 • The improvement of reliability and of safety for passengers.

SICO Project-PGN67O2

Umowa programowa z regionem Apulia

Rozwój układów sterujących dla silników lotniczych oraz komponentów powiązanych z branżą lotniczą

Działania dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Apulia

POR Apulia 2014 - 2020 „Inwestycja w Twoją przyszłość”

ASSE I – cel specjalny 1 – działanie 1.1 (R & S)

Kontrakt programowy z rejonem Apulia zatwierdzony na mocy rezolucji CMP / DEL / 2016/00042 z 22/12/2016

Jeżeli przyjmiemy że silnik jest sercem samolotu, to układ sterowania może być uważany za mózg silnika. Oczywiście wraz z czujnikami i siłownikami.

Układ sterowania zarządza działaniem silnika w każdej fazie lotu zapobiegając jego zgaśnięciu, wyłączeniu zespołu komory spalania, nadmiernej temperaturze, prędkości i ciśnieniu. Kontroluje on również wszystkie niezbędne procesy adaptacyjne wynikające z nagłych zmian warunków środowiskowych i manewrowania samolotem, zapewniając niezawodność pracy.

„Inteligencja” układu sterowania wynika z faktu, że po odebraniu różnych sygnałów zewnętrznych i wewnętrznych silnika układ przetwarza je i uzyskuje niezbędne instrukcje umożliwiające zmianę ustawień. W tym celu, układ wykorzystuje sieć czujników tak, aby „zrozumieć” co się dzieje i interweniować za pomocą siłowników które odpowiadają za niezbędne regulacje. Siłowniki są zasilane przez układu elektryczne i hydrauliczne.

Zadaniem projektu SICO jest opracowanie innowacyjnego układu sterowania. Celem jest zdobycie wielozakresowej wiedzy, niedostępnej dziś w Apulii lub Włoszech, celem stworzenia kompleksowego układu sterowania silnikami lotniczymi charakteryzującego się dużą wydajnością i autonomią umożliwiającą jego stosowanie również w samolotach bezzałogowych.

Główne założenia, o które oparte są działania jednostki Badań Przemysłowych i Rozwoju Eksperymentalnego to:

 • redukcja zużycia paliwa celem zminimalizowania wpływu na środowisko oraz kosztów operacyjnych ponoszonych przez użytkownika końcowego samolotu
 • niezawodność, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerów i redukcja kosztów serwisowania ponoszonych przez użytkownika końcowego samolotu
 • zwiększenie dostępnej mocy celem zwiększenia sprawności samolotu

Działania projektowe zostaną potwierdzone poprzez kampanię eksperymentalną obejmującą projekt oraz konstrukcję dwóch zestawów:

 • zestaw do pracy teoretycznej, czyli symulator (działający w czasie rzeczywistym) silnika samolotowego wraz z akcesoriami, który zostanie wykorzystany do sprawdzenia układu logicznego sterowania
 • zestaw do pracy praktycznej, czyli urządzenie umożliwiające kontrolę zachowywania się układu sterowania analizującego sygnały rzeczywiste i symulowane przesyłane przez silnik i akcesoria

Projekt badawczo-rozwojowy SICO, czyli temat umowy programowej pomiędzy Avio Aero i rejonem Apulia rozpoczął się w maju 2016 i potrwa 4 lata. Najważniejsze zadania będą realizowane w laboratorium Avio Aero w Bari. Całkowity koszt programu wynosi 29,3 mln €. Celem realizacji programu zaciągnięto pożyczkę w wysokości 16,5 mln €.

Download - Project results

Project_PGN67O2_results

PDF

Sviluppo CDS-000505

Umowa z Ministerstwem Rozwoju - Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

ASSE I – priorytet inwestycji 1b – działanie 1.1.4

CDS_000505 Umowa Rozwojowa z Ministrem Rozwoju Ekonomicznego

zatwierdzona przez ustalenie 30/03/2017

Proponowany program, zarówno w zakresie projektu przemysłowego jak i badań i rozwoju technologicznego, zakłada całkowity poziom inwestycji na poziomie ok. 61 mln € z których 48 mln € jest powiązane z projektem inwestycji przemysłowej, a ok. 13 mln € przewidziano na inwestycję w badania przemysłowe i rozwój eksperymentalny. Tymczasowe wsparcie finansowe ustalono na poziomie ok. 18 mln €, z czego 12 mln € to inwestycja przemysłowa niepodlegająca zwrotowi oraz ok. 6 mln € przeznaczono na wkład na wydatki inwestycyjne działu badań i rozwoju.

Powyższy projekt ma na celu konsolidację i unowocześnienie podjętych przez zakład Avio Aero Pomigliano d'Arco działań, których celem jest produkcja komór spalania, łopatek turbin oraz remonty cywilnych modułów silnikowych.

W szczególności, przewidziane inwestycje w materiały mają na celu nabycie innowacyjnych technologii obróbki celem zwiększenia wydajności produkcji i konkurencyjności.

Podobnie, działania podejmowanie przez dział badań przemysłowych i rozwoju eksperymentalnego mają na celu zdobycie strategicznego know-how:

 • Rozwój innowacyjnych technologii związanych z zespołami komór spalania celem utrzymania i zwiększenia przewagi technologicznej oferowanej przez najważniejsze produkty
 • W zakresie obróbki mechanicznej, dzięki oczekiwanym korzyściom osiągniętym poprzez efektywność i produktywność procesów transformacji produktów, takich jak łopatki turbiny, których obróbka będzie się odbywać w zakładzie Avio Aero Pomigliano d'Arco
 • W zakresie optymalizacji technologii przemysłowych wykorzystywanych do produkcji i serwisowania komponentów turbin

Download - Project results

CDS000505_OR1

PDF

CDS000505_OR2

PDF

CDS000505_OR3

PDF

CDS000505_OR4_OR5

PDF

CDS000505_OR6

PDF

Tesi_di_laurea_DINAPOLI__WP1_WP2_OR1

PDF

Tesi_di_laurea_DI_VILIO_WP3_OR1

PDF

Tesi_di_laurea_TARTAGLIONE_WP4_OR1

PDF
Link

Methods of forming tapered holes in reverse flow combustion chambers:

https://ip.com/IPCOM/000261312

Combustor to turbine interface sealing:

https://ip.com/IPCOM/000259210