INNOWACJE

WARSZTATY I WSPÓLNE PROJEKTY

scroll for more

Młode talenty nastawione na przyszłość lotnictwa

Badania i rozwój produktów i usług lotniczych przyszłości rozpoczynają się tam, gdzie młode talenty mogą współpracować z uznanymi specjalistami, mając do dyspozycji odpowiednie obiekty i wyposażenie: bezpośrednio na kampusach uniwersyteckich lub w środowisku bogatym w technologie. I to właśnie stało się na wszystkich naszych warsztatach.

INNOWACJE

WARSZTATY

Great Lab

Great Lab

Partnerstwo z Politechniką w Turynie
Umowa partnerska pomiędzy Avio Aero a Politechniką Turyńską przyczyniła się do utworzenia Great Lab, tj. zintegrowanego centrum innowacji uniwersytetu i przedsiębiorstwa, znajdującego się na terenie kampusu Politechniki Turyńskiej. Great Lab wnosi istotny wkład w rozwój technologii silników do samolotów komercyjnych nowej generacji, umożliwiając Avio Aero produkcję wysokowydajnych i niskoemisyjnych systemów, podsystemów i komponentów do silników.
TAL – Turin Additive Laboratory

TAL – Turin Additive Laboratory

Partnerstwo z Politechniką w Turynie
Umowa partnerska pomiędzy Avio Aero a Politechniką Turyńską przyczyniła się również do utworzenia Turin Additive Lab (TAL). Laboratorium to stanowi fundament pod długoterminową współpracę w kwestiach strategicznych dla przemysłu lotniczego. W ramach kampusu Avio Aero i uczelnia dzielą się najbardziej zaawansowanymi scenariuszami technologicznymi, definiując wspólnie priorytety badawcze w dziedzinie produkcji addytywnej w świecie lotniczym.
video