Avio Aero

Współpraca z dostawcami

scroll for more scroll down

Współpraca z dostawcami

Warunki i zasady korzystania z portalu Avio Aero

Ten portal jest obsługiwany przez firmę GE Avio S.r.l., wraz z firmami do niej należącymi („GE Avio”) i służy do przedstawiania informacji / komunikacji online. Jest to możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na warunki i zasady wymienione w niniejszej umowie (dalej określane jako „warunki ogólne”).

1. Dostęp

Dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tego portalu oznacza automatyczną zgodę na warunki ogólne. Jeżeli użytkownik nie zgadza się tymi warunkami, zabrania się korzystać z portalu (dotyczy to również pobierania ze strony jakichkolwiek materiałów).

2. Zasady eksploatacji portalu

Komunik